Vores samarbejdspartnere

Valmed A/S har gennem samarbejdet med Bæredygtig bundlinie 2.0, identificeret områder hvor CO2 udledningen kan reduceres i et products PLC.

Region Hovedstaden støtter virksomheder, herunder Valmed A/S, med arbejdet henimod de mest bæredygtige produkt-og service løsninger.

Valmed A/S arbejder sammen med Teknologisk institut om at udvikle bæredygtige produkter gennem materialevalg, reduktion af materialer, logistik optimering samt udvikling af nye koncepter med samme funktion.

Den europæiske fond for regional udvikling har støttet region Hovedstaden og dermed Valmed A/S i forbindelse med arbejdet henimod de mest bæredygtige produkt-og service løsninger til vores kunder.  

Bæredygtig retning

Vores primære fokus er, at understøtte FN’s verdensmål på følgende områder

Vores overordnede fokus er at 

  • Bringe produkter på markedet, som gør det muligt at monitorere og forbedre den enkelte forbrugers helbredsmæssige situation
  • Dette gør vi ved nøje at udvælge pålidelige produkter, som forbrugeren kan købe til overkommelige priser
  • Målet er at bringe point of care tættere på den enkelte forbruger. 

Vores overordnede fokus er at arbejde aktivt for en mere bæredygtig produkt- og emballage strategi. 
Vi arbejder derfor hen imod

  • Brug af emballager og produkter som er baseret på genanvendeligt materiale
  • Minimere spild og genbruge elementer hvor der er muligt
  • Optimere pakkestruktur således at der ikke i unødigt omfang transporteres luft
  • Bruge biobaserede polymere eller materialer som er alternativer til traditionel plast